Terapia schematów

TERAPIA SCHEMATÓW

Terapia schematów (schema therapy) jest to innowacyjne, integracyjne podejście terapeutyczne opracowane przez Jeffreya E. Younga i jego współpracowników. Znacząco poszerza zakres metod terapii poznawczo-behawioralnej. Integruje elementy terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania, Gestalt, relacji z obiektem, konstruktywizmu oraz terapii psychoanalitycznej.

Terapia schematów pomaga terapeutom i pacjentom zrozumieć chroniczne, wszechogarniające problemy oraz uporządkować je w zrozumiały sposób. Terapia zakłada, że za problemami czy zaburzeniami stoją schematy, które powstają w dzieciństwie lub na dalszym etapie rozwoju. Schematy te nazywamy wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami, które wywierają istotny wpływ na całe życie.

W terapii tej szuka się początków schematów we wczesnym dzieciństwie i śledzi ich rozwój aż do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji interpersonalnych.

Schemat taki to wzorzec, powstały na skutek doświadczenia nabytego w relacjach z najbliższymi znaczącymi osobami oraz z rówieśnikami. Doświadczenie dowolnego nadużycia – w postaci porzucenia, krytykowania, otoczenia nadmierną opieką, narażenia na nadużycia, wykluczenia, odizolowania, emocjonalnej deprywacji – powoduje możliwość wykształcenia schematu, który powielamy w późniejszym życiu, pozwalając na złe traktowanie, ignorowanie, krzywdzenie, nadmierną kontrolę.

Dlaczego zmiana schematów jest tak trudna?

Schemat determinuje sposób, w jaki myślimy, czujemy, zachowujemy się czy odnosimy do innych. Schematy są autodestrukcyjne. Pacjenci są przyciągani przez sytuacje, które aktywizują schematy. Schemat walczy o przetrwanie, dlatego tak trudno go zmienić.

Schematy są głęboko zakorzenionymi, uwewnętrznionymi we wczesnym dzieciństwie przekonaniami na temat nas samych i świata. Są one centralne dla naszego obrazu samych siebie. Działanie wbrew schematowi równałoby się z wyrzeczeniem się bezpieczeństwa związanego z wiedzą na temat tego, jacy jesteśmy i jaki jest świat. Dlatego trzymamy się ich, nawet jeśli jest to opłacone bólem. Te przekonania dają sens przewidywalności i stałości, dlatego tak trudno je zmienić.

Przykłady destrukcyjnych sytuacji z wczesnego dzieciństwa:

– jeden z rodziców krzywdził, a drugi był pasywny i bezbronny,

– rodzice byli emocjonalnie niedostępni i mieli wysokie oczekiwania co do osiągnieć,

– rodzice kłócili się, a ty jako dziecko byłeś tego świadkiem,

– jeden z rodziców był chory albo pogrążony w depresji a drugi był nieobecny,

– rodzic był nadopiekuńczy i kurczowo trzymał się ciebie,

– rodzic nadmiernie krytykował cię. Nigdy nic nie było wystarczająco dobre,

– rodzice rozpieszczali cię i nie stawiali granic,

– byłeś odrzucony przez rówieśników lub czułeś się inny.

Kiedy zgłosić się na terapię:

  1. Jeśli masz wrażenie, że w każdej chwili wydarzy się coś strasznego, że ktoś cię skrzywdzi albo zostawi. Często zmieniasz partnerów.
  2. Wydaje ci się, że wchodzisz w relacje z ludźmi, którzy są wobec ciebie oziębli albo masz uczucie, że nawet najbliżsi są obojętni wobec ciebie.
  3. Głęboko wewnątrz czujesz się odizolowany lub samotny. Trzymasz ludzi na dystans. Nie pozwalasz nikomu się zbliżyć. Wydaje ci się, że nikt tak naprawdę cię nie zna.
  4. Jeśli masz przekonanie, że kto bliżej cię pozna, nigdy cię nie pokocha albo czujesz się bezwartościowy.
  5. Uważasz, że świat jest niebezpieczny i nie możesz polegać na swoich decyzjach albo nie potrafisz funkcjonować samodzielnie.
  6. Ciągle odczuwasz obawę, że coś ci się stanie.
  7. Starasz się dostosować do innych. Stale stawiasz potrzeby innych przed swoimi albo nie jesteś w stanie sprecyzować swoich potrzeb.
  8. Za bardzo zajmujesz się swoimi potrzebami, tak że ignorujesz innych. Inni postrzegają cię jako egoistę. Nie tolerujesz rutyny i nudy. Partnerzy odchodzą, zwalniają cię z pracy albo znajomi przestają się spotykać z tobą.

 

Majka Widomska-Idczak