Szkolenia

Od wielu lat prowadzę na terenie całego kraju szkolenia dla instytucji związanych z oświatą i edukacją. Programy szkoleń przygotowuję pod kątem zgłaszanych problemów, indywidualnych potrzeb, a ich celem jest podniesienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności. Starannie przygotowane przeze mnie materiały mają być pomocne w pracy na co dzień.

Dzięki temu świadczone przeze mnie usługi spełniają Państwa oczekiwania (referencje w załączeniu)

Tematyka realizowanych szkoleń:

– Dzieci i młodzież z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jak je rozumieć?
Jak im pomagać?

– Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD) i zachowaniami agresywnymi. Metody i techniki radzenia sobie z nimi.

– Zastosowanie technik behawioralnych w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu.

– Zachowania autoagresywne i suicydalne u dzieci i młodzieży – interwencja oraz pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

– Zaburzenia internalizacyjne  (depresyjne i lękowe) w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia.

– Zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, zachowania agresywne, zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD), zaburzenia zachowania (CD) Metody i techniki radzenia sobie z nimi.

– Zaburzenia odżywiania się – anoreksja i bulimia  – jedna czy dwie choroby? Kryteria diagnostyczne. Metody pomocy dzieciom i młodzieży i ich rodzicom.

– Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń.

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej

– Cyberprzemoc – przemoc rówieśnicza.  Jej psychologiczne konsekwencje dla dzieci i młodzieży.

– Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży.

– Stres pod kontrolą. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem

 – Stres i wypalenie zawodowe –  profilaktyka i przeciwdziałanie.

– Komunikacja nastawiona na budowanie relacji.              

– Stanowczo, łagodnie bez lęku – asertywność na co dzień.

oraz wiele innych z obszaru treningu umiejętności społecznych.

Rekomendacja Lębork

Rekomendacja Ostrołęka

Rekomendacja Sucha Beskidzka