Asertywność

ASERTYWNOŚĆ

Asertywność to bycie bezpośrednim, zdecydowanym, pozytywnym i nieustępliwym, co oznacza, że wyrażanie swoich myśli i uczuć jest spontaniczne i bezpośrednie, na tyle zdecydowane, aby przekaz był zrozumiały i tak nieustępliwy, by inni przekonali się, że przywiązujesz do tego wagę.

Sprzyjanie kształtowaniu równości w relacjach międzyludzkich oznacza jednakowe traktowanie każdej ze stron, przywracanie równowagi sił i sprawianie, by w danej relacji wszyscy zyskali, nikt nie stracił.

Działanie w swoim najlepszym interesie odnosi się do zdolności podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących kariery, relacji z ludźmi, stylu życia i planowania czasu, przejmowania inicjatywy przy rozpoczynaniu rozmowy i organizowaniu różnych przedsięwzięć, zaufania do własnych sądów, ustalania celów i pracy nad ich realizacją, proszenia innych o pomoc oraz uczestniczenia w życiu społecznym.

Obrona własnego stanowiska wiąże się z takimi zachowaniami, jak mówienie NIE, ustalanie granic czasu i energii poświęcanych innym, reagowanie na krytykę, poniżanie lub złość, wyrażanie, popieranie lub obrona własnych opinii.

Swobodne i szczere wyrażanie uczuć oznacza umiejętność niezgadzania się z sądami innych, zdolność do okazywania gniewu, przywiązania lub przyjaźni, do przyznawania się do lęku lub strachu, do ugody bądź okazywania wsparcia, do bycia spontanicznym bez odczuwania przykrego lęku.

Zalety asertywnego zachowania:

– branie odpowiedzialności za siebie. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje uczucia, myśli i czyny daje wielka osobistą siłę i podnosi jakość komunikacji. Nie winisz innych za swój stan emocjonalny ani nie polegasz na nich w tym względzie, lecz przyznajesz się do swoich uczuć i jesteś gotowy do dokonywania zmian by osiągnąć lepsze rezultaty.

– otwarte i szczere informowanie, czego chcesz.

– gotowość do kompromisu. Zdolność do rozwiązywania trudności i sporów w sposób fair dla obu stron. W sposób spokojny i bez napięcia porozumiewania się z innymi.

– zdolność słuchania innych ludzi. Poprawia to jakość związków, relacji, daje głębsze wzajemne porozumienie, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz sensowną komunikację.

– wzrost wiary w siebie. Daje to większe zaufanie do swoich umiejętności właściwego reagowania w różnych okolicznościach. Powoduje to poważniejsze traktowanie przez otoczenie.

– lepsze poznanie siebie. Lepsza znajomość siebie pomaga porozumiewać się jasno i uczciwie.

– wyrażanie swoich uczuć w sposób kontrolowany i szczery.

– udzielanie i przyjmowanie krytyki w sposób pewny siebie i skuteczny.

– skuteczne udzielanie i przyjmowanie pochwał.

Co wpływa na bycie asertywnym?

– adekwatna samoocena.

– pozycja życiowa „ja jestem w porządku” oraz „inni są w porządku”.

– przekonania wywodzące się z dzieciństwa, z wychowania.

– wiara w posiadanie pewnych praw, np. prawo posiadać własne zdanie, prawo do uznawania własnych określonych wartości, do wyrażania własnych potrzeb, prawo przerwać rozmowę z osobą, która obraża, prawo do decydowania o sposobie spędzania własnego czasu, do prywatności.

 

Majka Widomska-Idczak