Cyberchondia

CO TO JEST CYBERCHONDIA?

Koncepcja cyberchondii  odnosi się to pojęcia hipochondrii w erze technologii cyfrowej i szybkiej dostępności informacji.  Poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem, towarzyszące cyberchondrii, prowadzą do wyższego lęku dotyczącego zdrowia w porównaniu do poziomu lęku występującego przed zainicjowaniem tych poszukiwań. Możemy zaobserwować tu nietolerancję na niepewność, szybką potrzebę wyjaśnienia swoich dolegliwości i symptomów, a także wybiórcze rozumienie informacji

Podobnie, uznawanie Internetu za źródło najlepszych wyjaśnień wątpliwości. Technologia informacyjna naszych czasów pokazuje, że w Internecie możemy znaleźć wszystko, często stanowi on źródło zastępczych informacji, kiedy nie mamy kontaktu z lekarzem, a oczekujemy szybkiego wyjaśnienia naszych dolegliwości. W tych okolicznościach łatwo wpaść w pułapkę błędnego koła lęku o zdrowie. Poczucie, niepewności, lęku o stan swojego zdrowia może wzrastać podczas poszukiwań informacji, zwłaszcza wtedy, kiedy znalezione informacje są niejednoznaczne, wybiórcze lub często sprzeczne ze sobą, wówczas narasta potrzeba wyjaśnienia, stłumienia tej niepewności , a to w perspektywie napędza dalsze poszukiwania on line.

ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE

Co zatem można zrobić? Zamiast promowania idei, że niekorzystanie z informacji dotyczących zdrowia dostępnych online jest zdrowe i właściwe, terapeutyczne podejścia do cyberchondrii powinny mieć przed sobą dwa główne cele:

1. Umożliwianie ludziom poszukiwania informacji online bez rosnącego poziomu lęku. Szeroko rozumiana psychoedukacja dotycząca bezpiecznych wzorców poszukiwania informacji, sprawdzania ich w realnym świecie, informowanie, że Internet nie jest narzędziem do stawiania samodzielnych diagnoz.

2. Redukowanie czasu spędzanego online na poszukiwanie informacji o zdrowiu i chorobach, tak by inne aktywności nie zostały zaniedbane i aby ogólne funkcjonowanie się poprawiło.

Leczenie cyberchondrii powinno być elementem programu pracy terapeutycznej u osób z lękiem o zdrowie, jeżeli wiadomo, że poszukiwanie informacji dotyczących zdrowia w sieci, wzmacnia ich lęk i obniża komfort życia. Wymaga to dogłębnego przestudiowania, poszczególnych czynników u każdego pacjenta, jak również specyficznych oznaki pogłębiania się zaburzenia (np. pojawianie się nowych symptomów), funkcji jakie pełni cyberchondria (poszukiwanie wsparcia i otuchy) oraz jej konsekwencji (np. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, trudnościach w relacjach w wyniku poszukiwania informacji o zdrowiu i chorobach w sieci).

Joanna Gajek